Please stay on topic Nick! ;\)


Jason
M80 v2
VP160 v3
QS8 v2
PB13 Ultra
Denon 3808
Samsung 85" Q70