Sticky! Thanks pmbuko!!
_________________________
Amie Colquhoun
Axiom Audio